Giới thiệu chính sách bảo mật hay chính sách quyền riêng tư

Giới thiệu chính sách bảo mật hay chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo mật này mô tả chính sách và quy trình thu thập và sử dụng thông tin của người dùng trong lúc quý khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm có liên quan đến hoanggianamduhotel.com.vn. Chính sách này phải được đọc cùng điều khoản cũng là điều kiện sử dụng trước khi đăng kí thông tin trên hoanggianamduhotel.com.vn.

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật này.

Nội dung của chính sách bảo mật gồm có:

Trước khi sử dụng dịch vụ dành cho người đăng ký.Khách hàng sẽ được yêu cầu đồng ý rõ ràng đối với việc xử lý thông tin cá nhân nhằm cho các chỉ định được cam kết bảo mật. Nếu khách hàng thao tác nhấn vào nút “ ĐĂNG KÝ NGAY” đồng nghĩa với việc quý khách chấp thuận điều khoản sử dụng thông tin cá nhândữ liệu sử dụng theo đúng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT này.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân có thể yêu cầu cung cấp khi đăng ký dịch vụ của hoanggianamduhotel.com.vn bao gồm:

Họ tên

Địa chỉ liên hệ

Số điện thoại cá nhân

Địa chỉ email

Dữ liệu sử dụng

Một số dữ liệu sử dụng sẽ được thu thập một cách tự động trong quá trình truy cập web của chúng tôi như:

-Địa chỉ IP truy cập

-Trình duyệt thiết bị sử dụng tương tự như: thiết bị di động hay máy tính.

-Trình duyệt web được sử dụng

-Dữ liệu chẩn đoán khác có liên quan.

Cách sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân nhằm mục đích liên hệ và định danh người sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân theo quy định pháp luật việt nam.

Quyền của khách hàng khi sử dụng dịch vụ chúng tôi

Bạn có quyền xác nhận dữ liệu cá nhân cũng như sửa đổi, xoá hay hạn chế việc xử lí thông tin cá nhân

Bạn có thể rút lại sự đồng ý đối với việc xử lí thông tin cá nhân bất cứ lúc nào.

Bạn cũng có quyền khiếu nại về bất cứ việc xử lí thông tin cá nhân nào nằm ngoài chính sách bảo mật này mà chúng tôi đã cam kết.

DMCA.com Protection Status
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
DMCA.com Protection Status
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon